Inschrijfformulier Selfdefense & Protection

Persoonlijke gegevens:
Akkoord
Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van het reglement, zoals deze door Selfdefense & Protection zijn opgesteld en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de huisregels, zoals deze door Selfdefense & Protection zijn opgesteld en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
Ik machtig Selfdefense & Protection de verschuldigde maandelijkse contributie tot wederopzegging van mijn bank/girorekening af te schrijven. Bij onjuiste afschrijving heb ik het recht binnen een termijn van 56 kalenderdagen. Het bedrag te storneren.
Opmerking/Bijzonderheden
Ondertekening
De informatie uit dit formulier, zal naar het door u opgegeven e-mail adres worden verzonden. De e-mail dient u te printen, te ondertekenen en aan ons te overhandigen.