Huisregels

 • Tien minuten voor aanvang aanwezig zijn. Na de warming-up kan niemand er meer bij, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur, anders bepaald.
 • We wachten in de kleedkamer tot onze groep aan de beurt is.
 • Wanneer de les begint of eindigt, roepen we “kida” wat respect betekent.
 • We komen niet aan de materialen, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • We betreden de zaal met binnenzaalschoenen zonder zwarte zolen, free-fightschoenen of met blote voeten. Geen sokken!
 • We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem en schone kleding, enz.
 • Wondjes verbinden we, eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
 • We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen.
 • Lange haren binden we samen met een elastieke zonder scherpe of harde delen.
 • Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan.
 • Bitjes uit wanneer je praat met de instructeur.
 • Dames denken aan gepast en functioneel ondergoed (geen string).
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
 • We verlaten de zaal/les met goedkeuring van de instructeur.
 • Gebruik van slippers tijdens het douchen is wenselijk.
 • We oefenen met diegene die jou uitnodigt of als partner je toegewezen wordt.
 • We tonen respect voor onze partner en leven de gedragsregels na.
 • Het groeten en afgroeten van onze partner nemen we in acht.
 • Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen op de bank plaats te nemen.
 • Mobiele telefoons ed zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Verboden te eten of te drinken, tenzij door de instructeur anders bepaald. Bidons zijn toegestaan.
 • Video-opnames van de technieken zijn ten strengste verboden!
 • Het is verboden voor studenten binnen of buiten de sportschool les te geven!
 • Het nuttigen van alcohol en of drugs voor/tijdens de les zijn ten strengste verboden!